Budowa i wdrożenie innowacyjnego systemu B2B opartego o wzajemną wymianę informacji do obsługi procesów biznesowych zachodzących pomiędzy firmą Competency Institute a jej partnerami

W ramach realizowanego projektu Wnioskodawca chce wdrożyć zaawansowany technologicznie system informatyczny typu B2B, który jest częścią naturalnej drogi rozwoju jego firmy. System wdrażany przez Wnioskodawcę ma na celu zautomatyzować i zintegrować szereg procesów biznesowych pomiędzy przedsiębiorstwami - pozwoli to usprawnić takie procesy jak zawarcie współpracy, przekazanie zlecenia, realizacja zlecenia, przekazanie raportu wraz z zaleceniami aż po rozliczanie. Wszystko to dzięki zastosowaniu nowych technologii i rozwiązań informatycznych. Projekt będzie realizowany poprzez zakup usług związanych z zaprojektowaniem, wykonaniem i wdrożeniem dedykowanego oprogramowania.Przed rozpoczęciem realizacji części programistycznej projektu zostanie zamknięta część przedprojektowa związana z zakupem usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do pozyskania finansowania realizacji projektu z budżetu UE, analizą finansową sytuacji firmy i analizą finansową projektu a także przygotowania firmy do realizacji projektu wspieranego ze środków publicznych.Zasadnicza część projektu objętego wnioskiem o dofinansowanie przebiegać będzie w 4 sześciomiesięcznych etapach zaprezentowanych poniżej.

Etap 1
W etapie I rozpoczęte zostaną i prowadzone będą prace informatyczne związane z wytworzeniem wartości niematerialnej i prawnej składającej się z następujących modułów/elementów:
I – systemu z modelem kompetencji
II - panelu usług
III – panelu administracyjnego do zarządzania relacjami z partneramiW ramach tego etapu zostaną wykonane następujące elementy poszczególnych modułów:
• Oprogramowanie panelu do budowy słowników kompetencji, zawodów, inwentarza zadań, wskazówek rozwojowych, testów rekrutacyjnych w ramach prac nad systemem z modelem kompetencji;• Oprogramowanie funkcjonalności bazy pracowników w ramach prac nad panelem usług; moduł realizacji testów kompetencji oraz preferencji zawodowych• Oprogramowanie modułu rejestracji i logowania partnera, panel administracyjny - edycja dostępów.

Etap 2
W Etapie 2 kontynuowane będą prace nad wytworzeniem opisanych w Etapie 1 modułów:
I – systemu z modelem kompetencji
II - panelu usług
III – panelu administracyjnego do zarządzania relacjami z partneramiW ramach tego etapu zostaną wykonane następujące elementy poszczególnych modułów:
• Oprogramowanie narzędzi: opis stanowiska pracy, test kompetencyjny, raport indywidualny i grupowy z wskazówkami rozwojowymi, scenariusz rozmowy rekrutacyjnej w ramach prac nad systemem z modelem kompetencji• Oprogramowanie funkcjonalności administratora hr: uruchomienie projektu test kompetencji (spersonalizowanej ankiety badawczej dopasowanej do kompetencji potrzebnych dla poszczególnych pracowników wg ich stanowisk), wysyłka zaproszeń i przypominań, podgląd wyników grupowy i indywidualny; funkcjonalności menedżera: podgląd raportu indywidualnego i grupowego swoich pracowników, podgląd planu rozwojowego ze wskazówkami rozwojowymi w ramach prac nad panelem usług; moduł zarządzania userami (rozliczenia, raporty, konkursy)• Oprogramowanie modułu zarządzania partnerami (każde MŚP) oraz reselerami (prywatne agencje zatrudnienia, serwisy pracowe, firmy rekrutacyjne)• Ponadto zostanie zakupiona usługa techniczna polegająca na budowie bazy wiedzy, a mianowicie wprowadzenie do systemu słowników kolejnych min 300 zawodów (kompetencje, zadania), opisów 50 kompetencji (wskazówki rozwojowe, testy rekrutacyjne), które będą podstawą do pracy w systemie. Competency Institute na bazie do tej pory realizowanych projektów doradczych opracowało i zwalidowało blisko 180 najpopularniejszych zawodów wraz możliwością ich uspójnienia w ramach Polskich Ram Kwalifikacji Zawodowych. Aby uruchomić w pełni dostępna aplikację konieczne jest uzupełnienie bazy wiedzy o min. kolejne 300 zawodów.

Etap 3
W Etapie 3 kontynuowane będą prace nad wytworzeniem opisanych w Etapie 1 i 2 modułów:
I – systemu z modelem kompetencji
II - panelu usług
III – panelu administracyjnego do zarządzania relacjami z partneramiW ramach tego etapu zostaną wykonane następujące elementy poszczególnych modułów:
• Programowanie systemu z modelem kompetencji: rozwój funkcjonalności - predefiniowany słownik, umożliwienie klientowi kopiowania i edycji słownika predefiniowanego; Testowanie narzędzia, poprawki.• Programowanie funkcjonalności administratora hr: uruchomienie projektu rekrutacyjnego; Testowanie narzędzia, poprawki w ramach panelu usług• Oprogramowanie panelu administracyjnego do zarządzania relacjami z partnerem: testowanie oprogramowania, zakończenie prac programistycznych w zakresie panelu administracyjnego -wydanie wersji produkcyjnej

Etap 4
W Etapie 4 kontynuowane będą prace nad wytworzeniem opisanych w Etapie 1, 2 i 3 modułów:
I – systemu z modelem kompetencji
II - panelu usługW ramach tego etapu zostaną wykonane następujące elementy poszczególnych modułów:• Rozwój funkcjonalności systemu z modelem kompetencji: zaprogramowanie narzędzia: test preferencji zawodowych; testowanie narzędzia, poprawki i zakończenie prac programistycznych nad tą częścią systemu.• Rozbudowa funkcjonalności administratora hr: uruchomienie projektu test preferencji zawodowych; testowanie narzędzia, poprawki panelu usług i zakończenie prac programistycznych nad tą częścią systemu.